Fuktskador i badrum kan leda till svår ohälsa. Allergiforskningen visar att vistelse i fuktskadade utrymmen ökar risken för luftvägsbesvär och astmasymtom. Fukt- och mögelskadadade utrymmen har ofta en besvärlig lukt.

Vi ser till att ditt badrum blir fritt från allergiframkallande mögel. Med kunskaper i fukthantering gör vi de mätningar som krävs för att "säkra" ditt badrum. Vi åtar oss hela hanteringen, från avfuktning till färdigställning.