Genom att installera en NIBE värmepump kan du minska energikostnaden med upp till 80%. Detta beror på att värmepumpens främsta energikälla (luften som omger oss, bergvärme, ytjord, grundvatten eller sjövärme från en intilliggande sjö) är gratis.

NIBE lanserar NIBE Uplink, det snabbaste, enklaste och effektivaste verktyget som ger dig full kontroll över din anläggning.

Läs mer på Nibes hemsida ... »