Installerat och klart?

Läs mer om vårt installerat-och-klart koncept här: Installerat och klart ...

Vi har över 30-års erfarenhet av att renovera badrum, allt från enkla till väldigt avancerade. Vår erfarenhetsbank gör att vi kan arbeta som "arkitekter" till kunderna. Gäller även vid val av kakel och inredning. Under fliken "Referenser" kan du se några av våra arbeten.

ROT-AVDRAG
Man kan alltjämt renovera och/eller bygga om sin bostad och få del av ett generöst ROT-avdrag.
Avdraget innebär i korthet följande:
Du kan få avdrag för renovering och ombyggnad med 30 procent av arbetskostnaden upp till 166.666 kronor.
Det innebär att om Du renoverar/bygger om t ex ditt badrum/kök och arbetskostnaden är 166.666 kronor, så får du 50 000 kronor i ROT-avdrag.

 Avdraget är en skattereduktion men görs av entreprenören direkt på fakturan. Avdraget gäller personligen och är det två som äger bostaden, kan varje ägare få ROT-avdrag med maximalt 50.000 kronor för ett år.
Två ägare kan då tillsammans få 100 000 kronor om arbetskostnaden uppgår till 333.332 kronor. Uträkning 2x( 166.666 x 0,3) = 100.000 kronor (avrundat)
Rot-avdraget gäller bostadsrätter, villor, radhus, fritidshus och företaget som utfört arbetet måste ha F-skattsedel.

Exempel 1
a. En badrumsrenovering kostar 140.000 kr. b. Arbetskostnaden är 100.000 kr.c. Rot-avdraget är 30 % på 100.000 kr = 30.000 kr. Du/ni betalar 140.000 kr- 30.000 kr = 110.000 kr

Exempel 2
a. Badrum och övrig renovering kostar 325.000 kr. b. Arbetskostnaden är 215.000 kr. c. Rot-avdraget är 30% av 215.000 kr = 64.500 kr om det är två ägare. Ni betalar 325.000 kr - 64.500 kr = 260.500 kr

Övrigt
T o m 2015 var rot-avdraget 50 procent av arbetskostnaden, men maxbeloppet var detsamma som idag d v s 50.000 kronor för varje ägare och år. Det som nu krävs för att erhålla maximalt rot-avdrag är mer renovering. Har man renoveringsbehov så kan man alltjämt få 100.000 i rot-avdrag om man är två ägare.

Vår rekommendation är att renovera mer så att maximalt rot-avdrag kan utnyttjas. Ingen vet hur länge rot-avdraget kommer att finnas kvar.
 
Installerat-och-klart Bad & Värme image description
Denna cache uppdateras 2018-07-16 23:00